Sportosteopathie

Algemeen principe

Sportosteopathie is meer dan enkel maar blessures behandelen, er is ook aandacht voor het optimaliseren van het recuperatievermogen van de sporter. Het doel hierbij is om blessurepreventief te werken en om prestatieverbetering te bekomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

In sport draait alles rond belasting en belastbaarheid. De grootte van belasting wordt bepaald door de fysische en psychische prikkels die we ondergaan tijdens het sporten zoals trainingsintensiteit,  trainingsduur, weersomstandigheden, stress, tegenstander… De belastbaarheid is het vermogen van ons lichaam om te reageren op deze prikkels. Factoren die dit vermogen negatief kunnen beïnvloeden zijn mechanische  dysfuncties in ons lichaam, een verminderde lichaamsbalans, aanwezigheid van low grade inflammations, een verminderde recuperatie, te weinig slaap, slechte voeding… Er is een evenwicht nodig tussen de belasting en de belastbaarheid. Indien deze balans verstoord wordt, vergroot het risico op blessures en daalt de prestatiecapaciteit. Als sportosteopaat gaan we inwerken op de belastbaarheid door de remmende factoren op te sporen en te behandelen, zo herstellen we de balans opnieuw.

Niet-contact blessures, chronische of recidiverende blessures vinden hun ontstaan in het lichaam zelf, deze blessures worden veroorzaakt door intrinsieke factoren en zijn dus altijd te vermijden. Bij het krijgen van deze soort blessures is het zeker aangewezen om een sportosteopaat te consulteren.
De contact-blessures zijn niet altijd te vermijden, deze vinden hun oorsprong in extrinsieke factoren die eigen zijn aan de sport. Het contact zelf of de compensaties ten gevolge van het contact kunnen achteraf ook een belastbaarheidsdaling veroorzaken, wat het risico op toekomstige blessures vergroot. Vandaar kan een osteopathische behandeling ook nuttig zijn na het doormaken van een contact-blessure.

In de meest ideale situatie contacteer je een sportosteopaat om blessurepreventief te gaan werken. Ook zonder blessures kan de belastbaarheid gaan dalen, deze kunnen manueel behandeld worden of aangepakt worden door gericht advies te krijgen waardoor het risico op toekomstige blessures verminderd.

Kinesiotape

Als maar vaker zien we atleten met kinesiotape (gekleurde, elastische tape) sporten. Het aanbrengen van deze tape kan nuttig zijn, de keerzijde is dat signalen vanuit het lichaam omtrent het ontstaan van een bepaalde blessure hiermee gemaskeerd worden. De sporter voelt niet meer waar zijn grens ligt en op die manier worden blessures onbewust veel erger gemaakt. Kinesiotape kan dus kortstondig een hulp bieden tijdens sportactiviteiten maar mag zeker geen langdurige gewoonte worden.

 

Kinesiotape heeft, afhankelijk van de manier waarop het aangebracht wordt, verschillende positieve effecten:

  • Pijndemping

  • Stimulatie van de doorbloeding

  • Ontspanning brengen thv de spieren

  • Stabiliserende functie thv de gewrichten

  • Verbeteren van de proprioceptie

Na een behandeling kan het gebruik van kinesiotape het effect van de behandeling nog enkele dagen langer in stand houden wat de efficiëntie van de behandeling ten goede komt. Omwille van deze reden kan er op het einde van de consultatie eventueel nog een kinesiotape aangebracht worden.