Osteopaat
Angelique Veracx

Principes van osteopathie

Osteopathie is een manuele behandelingstherapie die gebaseerd is op het opsporen en behandelen van bewegingsverliezen, deze kunnen zich in verschillende weefsels bevinden. Voor de correctie van deze bewegingsverliezen wordt er gebruik gemaakt van verschillende technieken zoals manipulaties, mobilisaties, stretchtechnieken en myofasciale ontspanning. De technieken worden gekozen naargelang de regio, het soort weefsel en het type patiënt.

 

Het principe van elke behandeling steunt op drie verschillende pijlers: het verbeteren van de mobiliteit en flexibiliteit (mechanisch), stimuleren van de doorbloeding (vasculair) en het herstellen van de balans in het zenuwstelsel (neurologisch). Het doel van deze strategie is het lichaam optimaal laten functioneren door zijn compensatie-mogelijkheden terug te geven alsook het creëren van een ideale omgeving waar herstel mogelijk is. Om dit te bereiken wordt er niet enkel lokaal rond de klacht gewerkt maar wordt het volledige systeem aangepakt. Op die manier streven we naar een langdurig effect van de behandeling.

Algemene info

Een behandeling duurt ongeveer 40min, aan de patiënt wordt gevraagd om zich uit te kleden tot op het ondergoed zodat de stand en positie van de voeten, het bekken, de wervelkolom en de schouders goed bekeken kan worden.  

Als osteopaat zijn we werkzaam in eerste lijn, dwz dat U ook zonder voorschrift van de arts bij ons terecht kan. Na de behandeling wordt er een attest meegegeven voor de mutualiteit zodat U kan genieten van een gedeeltelijke terugbetaling. De teruggave is afhankelijk van de mutualiteit waar U bij aangesloten bent.  

 

Er wordt afgerekend per behandeling, dit kan zowel cash als via de mobiele app gebeuren.

Persoonlijke aanpak

De behandeling wordt volledig afgestemd op de noden van de patiënt. De keuze van technieken en de intensiteit ervan worden aangepast in functie van de patiënt. Op die manier is een osteopathische behandeling toegankelijk voor alle leeftijden, voor sporters en niet sporters, voor zowel acute als chronische klachten. Indien nodig wordt er ook doorverwezen naar andere disciplines zodat de klacht via een multidisciplinaire aanpak benaderd kan worden.
 

De opeenvolging van behandelingen varieert in functie van de aard en de ernst van de klacht, ook externe factoren zoals werk of hobby’s kunnen hier een rol in spelen. Elke behandeling begint met een evaluatie van de klachten, zo kan er een inschatting gemaakt worden over de verdere voortzetting van de behandelingen.